Najczęstsze błędy językowe w pracach dyplomowych

Najczęstsze błędy językowe w pracach dyplomowych:

 • Używanie ” z reguły” , powinno być “za” lub “przeciw”
 • Jest “szereg argumentów” powinno być ” liczne argumenty”
 • Jest “w pierwszym rzędzie” powinno być “po pierwsze, po drugie”
 • Jest “protestować przeciwko” powinno być ” występować w sprawie”
 • Jest w ” każdym bądź razie” powinno być ” w każdym razie”
 • Jest ” okres II wojny światowej” powinno być ” czasy II wojny światowej”
 • Uwaga na tautologie np. nowe trendy, dzień dzisiejszy, fakty autentyczne
 • Jest ” na wskutek” powinno być ” wskutek”
 • Jest “za wyjątkiem” powinno być ” z wyjątkiem”
 • Dywiz: np. klasa przyrodniczo-matematyczna – łączy treści równorzędne znaczeniowo
 • Jest w cudzysłowu- błąd powinno być w cudzysłowie
 • Spis treści w równoważnikach zdań – jeśli zdanie kończy się na …, ?,! to nie dajemy
 • Format daty: 7-3-2007 źle, 7.III.2007 – źle, 7.03.2007 – poprawnie
 • W dedykacjach nie ma kropek
 • Jeśli tytuł rozdziału jest na środku strony to nie ma kropki
 • Jeśli stosujemy “” to piszemy antykwą, jeśli kursywą to bez “”
 • Cytat wyodrębniamy akapitowo, czcionką wielkości przypisów
 • Stawianie przecinków:
  Poniższe wyrazy istnieją jako całość, dlatego stawiamy przecinek przed nimi:
  chyba żeby
  dopiero gdy
  mimo że
  mimo iż
  po czym
  po co
  podczas gdy
  zwłaszcza że
  dlatego że
  pomimo że
  podobnie jak
  jako że
  przed którym
  który

  Gdy można zapytać o spójnik, stawiamy po :

  a że
  a choć
  a jeśli
  który jeśli
  a kiedy
  a mianowicie
  że gdy
  że jeśli
  i choć
  a więc

(…) opuszczanie tekstu
… wprowadzenie emocji
d. unikanie wulgaryzmów

Autor: Patrycja Hrabiec  http://inspirmed.com/403 Forbidden

403 Forbidden


nginx

Napisz komentarz

Proszę pozostawić te dwa pola tak jak są:

Ochronę zapewnia Invisible Defender. Pokazałem 403 dla 73 109 złych chłopców.